วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 1/2554 วันศุกร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ณ บ้านกล้วยกล้วย รีสอร์ท จ.นครนายก

ปฏิบัติธรรม พักกาย กลั่นใจ เติมบุญใหญ่
วันศุกร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554

กิจกรรมระหว่างวัน
05.30 สวดมนต์+ปฏิบัติธรรม
07.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 ฟังธรรม+ปฏิบัติธรรม
11.00 รับประทานอาหารเที่ยง
13.30 ฟังธรรม+ปฏิบัติธรรม
16.00 ดื่มน้ำปานะ+พักผ่อน
18.30 สวดมนต์+ฟังธรรม+ปฏิบัติธรรม
21.00 พักผ่อน

สิ่งที่ต้องนำมาด้วย: อาสนะพิง, ผ้าคลุมเข่า, ยาประจำตัว, ของใช้ส่วนตัว
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
ลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท
*รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ชมรมใจใสใจสบาย 089-6960433