วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

ประมวลภาพปฏิบัติธรรม ไร่อรุณวิทย์รีสอร์ท 13-15 เมษายน 2555

วีดีโอประมวลภาพปฏิบัติธรรมห้องเด็กเล็กชมประมวลภาพถ่ายแบบจุใจได้ที่ Facebook ชมรมใจใสใจสบาย
ประมวลภาพชุดที่ 1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.406262712740623.100084.336070469759848&type=3
ประมวลภาพชุดที่ 2
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.406295156070712.100091.336070469759848&type=3