วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2555

ปฏิบัติธรรม 3 วัน ครั้งที่ 8/2555 ศุกร์ที่ 12 - อาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555

ณ อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
จัดโดย
ชมรมใจใสใจสบาย


กิจกรรมระหว่างวัน
05.30 สวดมนต์ + ปฏิบัติธรรม
07.00 รับประทานอาหารเช้า
09.00 ฟังธรรม + ปฏิบัติธรรม
11.00 รับประทานอาหารเที่ยง
13.30 ฟังธรรม + ปฏิบัติธรรม
16.00 ทานปานะ + พักผ่อน
18.30 สวดมนต์ + ฟังธรรม + ปฏิบัติธรรม
21.00 พักผ่อน

กิจกรรมอื่นๆ : ตักบาตร, ถวายไทยธรรม ผ้าไตร ยารักษาโรค
                     
สิ่งที่ต้องนำมา : อาสนะพิง, ผ้าคลุมเข่า, ยาประจำตัว, ของใช้ส่วนตัว

ลงทะเบียนท่านละ 2,100.- บาท (เดินทางโดยรถของชมรมฯ 2,400.-)
แผนที่ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก
<คลิ้กที่รูปเพื่อขยาย>