สิ่งที่ต้องนำมา

ก่อนเดินทางไปร่วมปฏิบัติธรรม ควรเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวดังนี้

1. ชุดสำหรับใส่ปฏิบัติธรรมสีขาวหรือสีสุภาพ ไม่รัดรูปหรือหลวมจนเกินไป
    จำนวนเพียงพอต่อการสวมใส่ตลอดการปฏิบัติธรรม (สุภาพสตรีควรนำ"ผ้าคลุมเข่า"มาด้วยนะคะ)
2. เครื่องกันหนาว เนื่องจากปฏิบัติธรรมในห้องโถงปรับอากาศ ซึ่งอากาศอาจจะเย็นเกินไปสำหรับบางท่าน

3. ของใช้ส่วนตัว อาทิ ผ้าถุง ผ้าขนหนู สบู่ แชมพูสระผม ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าอนามัย เป็นต้น
4. ยาประจำตัว 

5. อาสนะพิง (ถ้ามี)